Meteen naar de inhoud

Doel

Rotaryclub Poperinge maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International. Een Rotaryclub is een vereniging van mensen, met ieder een verschillende (beroeps)achtergrond. Vaak, maar zeker niet altijd, hebben deze mensen een leidinggevende functie in hun beroep. 
Rotaryclub Poperinge is een actieve groep van vrouwen en mannen die er plezier aan beleeft om wekelijks bijeen te komen. Buiten de gezelligheid en vriendschap binnen de club, vinden we het prettig om ons in te zetten voor diverse projecten.
De voornaamste doelstelling van Rotary is dienstbaarheid aan de gemeenschap zowel lokaal als wereldwijd. Omdat ieder Rotarylid over een eigen netwerk beschikt, heeft een Rotaryclub al gauw een belangrijke kring van relaties en vrienden. Heel vaak wordt dit netwerk ingezet om acties op te zetten of directe hulp te verlenen.

Een Rotaryclub is nadrukkelijk geen businessclub maar een plaats waar je in alle openheid kunt praten over mogelijkheden en ontwikkelingen die spelen in beroep of het privéleven en war je van anderen kunt leren. Als lid van Rotary word je niet alleen opgenomen in een dienstbaar netwerk, het lidmaatschap is een internationaal paspoort waarmee je welkom bent in elke club over de hele wereld.
Rotary verruimt je blik op de samenleving.